Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 november 2018.

Haarstudio Anita hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website, uw gegevens in te vullen in de contactvelden, of bij een bezoek aan de showroom te Heemstede geeft u aan het Privacy beleid te accepteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Haarstudio Anita. U dient zich ervan bewust te zijn dat Haarstudio Anita niet verantwoordelijk is voor het beleid van andere sites en bronnen.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haarstudio Anita houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
  waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
  beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
  welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
  verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
  van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
  voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
  willen wijzen en deze respecteren.

Doeleinden
Haarstudio Anita verwerkt uw persoonsgegevens voor het opvolgen van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het opvolgen van service.
De volgende gegevens verwerken wij van u; voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummers en overige persoonsgegevens die uzelf actief aan ons verstrekt.
Wilt u als relatie uw gegevens inzien dan kunt u dat via onderstaande contactgegevens schriftelijk een verzoek indienen. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat dan wijzigen wij deze voor u. Tevens kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor het verwijderen van uw gegevens uit onze systemen.

Verwerking persoonsgegevens
Voor het analyseren van het websitebezoek van Haarstudio Anita wij gebruik van webanalytics software. Deze software legt geanonimiseerde gegevens van het website bezoek vast. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar u als persoon of individu.

Delen met derden
Haarstudio Anita verkoopt/ verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden, of zal dat uitsluitend doen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met service doeleinden kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met relaties waarmee Haarstudio Anita een verwerkingsovereenkomst heeft. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.

Als Haarstudio Anita zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wens op te nemen kan dat via de volgende contactgegevens:

Haarstudio Anita
Klipper 14
Alphen aan den Rijn
0172-443063